Retouren

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het
product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke
winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een
verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij
u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde
anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere
goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na
de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons
een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14
dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met
inbegrip van het modelformulier, sturen via Retouren@paardvoeding.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na
het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14
dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode
met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Voorwaarden voor retourneren:

 • De zichttermijn van 14 kalenderdagen na afleverdatum is nog niet verstreken;
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd (Je kunt het product beoordelen zoals in een
  winkel, niet uitgebreid testen!);
 • Het artikel is niet gebruikt;
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet
  beschreven;
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen
  beschadigen;
 • Productverpakkingen dienen indien mogelijk in de oorspronkelijke verzenddoos verstuurd te
  worden, zodat deze tijdens transport niet beschadigen;
 • U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het
  gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
  van de goederen vast te stellen. Bij niet als nieuw te verkopen producten bedraagt de schade
  maximaal 100% van het aankoopbedrag;
 • Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere voorwaarden, neemt u hiervoor
  contact op met Info@paardvoeding.nl.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Paard & Voeding
Afd. Retouren
Engewormer 21a
1531MV Wormer
Retouren@paardvoeding.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

No products in the cart