Privacybeleid

Paard & Voeding hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy en het beschermen van uw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met de verwerking van
de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens
worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geven wij aan
welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Paard & Voeding staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
72312122.

Soorten, doelen en rechtsgronden van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: in de eerste
plaats geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze toestemming dient
u te geven bij het plaatsen van uw bestelling. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt als u een
overeenkomst met ons sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het kunnen nakomen van
de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, te weten het kunnen leveren en factureren
van de bestelde producten.

Bij het aanmaken van een account dienen de onderstaande gegevens te worden ingevuld:
– NAW gegevens;
– e-mailadres;
– telefoonnummer;
– factuuradres;
– betaalgegevens;
– indien van toepassing uw bedrijfsnaam/bedrijfsgegevens.

Minderjarigen

Paard & Voeding heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18
jaar. Wij bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op. Wij verwijderen deze informatie dan.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden voor een termijn van één jaar na het eindigen van de overeenkomst
opgeslagen. Na deze termijn worden alleen gegevens bewaard op basis van de wettelijke
bewaartermijn. Het betreft hierbij bijvoorbeeld facturen. Na het vervallen van de wettelijke
bewaartermijn verwijderen wij ook deze gegevens.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij via de mail een nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen van producten of
diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen
naar info@paardvoeding.nl.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om producten te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen werken door
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en Instagram zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de

privacyverklaring van Facebook, Twitter en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Delen gegevens met derden

Paard & Voeding verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op
grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn uw persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op zijn website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een
stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Er zijn twee verschillende
soorten cookies, ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’. First party cookies zijn van de website
zelf en zorgen ervoor dat de website zo functioneel mogelijk werkt. Zo kunnen deze cookies ervoor
zorgen dat uw inloggegevens bewaard worden en dat uw producten in uw winkelmandje blijven
wanneer u doorklikt op de website zelf. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld ook de bezoeker volgen
tijdens het bezoek aan de website. Third party cookies zijn cookies die geplaats zijn door derden,
zodat de website bijvoorbeeld geanalyseerd kan worden door Google Analytics. Hiermee kan
Verantwoordelijke de statistieken van zijn website bijhouden, zoals het aantal bezoekers en de
locatie van bezoekers. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke
technologie.

Heeft u akkoord gegeven op het gebruik van cookies, maar wilt u deze weer intrekken?
Gebruik dan deze knop : Cookies intrekken

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft
een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Dat uw
gegevens versleuteld verzonden worden, kunt u zien aan het symbool van een sleutel in de
statusbalk van uw browser. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. U kunt uw gegevens zelf aanpassen en/of verwijderen wanneer u inlogt bij
uw account op onze website. Tevens kunt u hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te
sturen naar info@paardvoeding.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich
adequaat te identificeren. Wij zullen uw verzoek binnen vijf werkdagen verwerken.

Wijzigingen

Paard & Voeding behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2018.

Contactgegevens

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u ons
bereiken via info@paardvoeding.nl en telefonisch via 06 – 82 46 31 77.

No products in the cart

[]